Profesionalno prevođenje

Sudski tumač za engleski
nemački, francuski
italijanski, ruski, makedonski

Više o uslugama

i usluge sudskog tumača

Sudski tumač za slovenački
rumunski, češki, grčki
holandski, poljski...

Kontaktirajte nas

POTREBAN VAM JE STRUČAN I KVALITETAN PREVOD?

Tu smo za vas! Pošaljite nam upit i u najkraćem mogućem roku ćemo vam poslati informacije u vezi sa cenom i rokom završetka prevoda.

Prevodioci i sudski tumači za engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, slovenacki, ceski, rumunski, svedski, holandski  jezik Novi Beograd (Blokovi)

Dugogodišnje iskustvo

PREVODE VAŠIH DOKUMENATA POVERITE AGENCIJI KOJA ĆE IM PRUŽITI POTREBNU PAŽNJU

Prevodilačka agencija RC prevodi se nalazi na Novom Beogradu i fokusirana je na pružanje usluga prevođenja za engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, slovenački, hrvatski, češki, holandski, poljski, makedonski, grčki i rumunski jezik. Naša ponuda obuhvata prevod sa overom sudskog tumača ili bez. Posebno nam je važan kvalitet prevoda koji isporučujemo kao i poštovanje dogovorenih rokova.
Ako vam je potreban stručan prevod ličnih dokumenata, ugovora, dokumenata iz oblasti finansija, uputstava za upotrebu, internet stranica kao i tekstova iz drugih oblasti, RC prevodi je agencija na koju se možete osloniti.

Diplomirani filolozi za engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, slovenački, češki, holandski, poljski, makedonski, grčki i rumunski jezik sa završenom obukom za naučne i stručne prevodioce u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca i ovlašćeni sudski tumači za engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, slovenački, češki, holandski, poljski, makedonski, grčki i rumunski jezik dugi niz godina se bave prevođenjem tekstova iz različitih oblasti.
Svoje bogato prevodilačko iskustvo stekli smo prevodeći materijale iz oblasti prava, bankarstva i finansija, ekonomije, osiguranja, marketinga, građevine, mašinstva, tehnike i mnogih drugih oblasti. Kada se iskustvu doda profesionalan pristup, pristupačne cene i poštovanje dogovorenih rokova, izbor prevodilačke agencije je lak – RC PREVODI.

Nudimo usluge prevoda sa overom sudskog tumača. Takav prevod sadrži overu i pečat i potpis sudskog tumača i može se koristiti za službenu, zvaničnu upotrebu. Najčešće je potreban za lične i poslovne dokumente. Naša usluga obuhvata i stručan prevod iz svih oblasti bez overe sudskog tumača. Naši stručni prevodioci će mu posvetiti istu pažnju kao da je u pitanju overen prevod.

Poverite nam prevod ugovora, finansijskih izveštaja, napomena uz finansijske izveštaje, bankarskih garancija, tenderske dokumentacije, presuda, tužbi, izvoda iz registra, raznih potvrda, rešenja i odluka, zapisnika, osnivačkih akata, statuta, pravilnika, punomoćja, sertifikata, tehničkih specifikacija, tehničkih listova, uputstava za upotrebu, priručnika, poslovnih prezentacija, internet stranica, brošura, kataloga, marketinškog materijala i drugih tekstova.

Naš prioritet je kvalitet prevoda koji isporučujemo. Zbog toga u našoj agenciji sve vrste prevoda rade stručni i kvalifikovani prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom.


Naš cilj je svaki dan isti: kvalitetna usluga i zadovoljni klijenti.

KVALITETAN PREVOD

Kvalitetan prevod

O kvalitetu naših usluga najbolje svedoči veliki broj zadovoljnih klijenata.

Naši zadovoljni klijenti
Pristupačne cene

Pristupačne cene

Pozovite nas i uverite se da kvalitet ne podrazumeva uvek astronomske cene.

Kontakt
POŠTOVANJE DOGOVORENIH ROKOVA

Poštovanje dogovorenih rokova

Možete se pouzdati u nas. Garantujemo da ćete završen prevod dobiti u dogovorenom roku.

Pošaljite upit za prevodilačke usluge
PREVOD SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA ILI BEZ

Prevod sa overom sudskog tumača ili bez

U našoj agenciji i prevod bez overe sudskog tumača vrše stručni prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom.

Usluge prevoђenja

Prevođenje

Sudski tumači i prevodioci - Novi Beograd

Sudski tumač za engleski

Sudski tumač za engleski

Sudski tumač za engleski (sudski prevodilac za engleski) prevodi dokumente sa engleskog na srpski ili sa srpskog na engleski jezik i svojim potpisom i pečatom overava svoj prevod. Sudski tumač svojom overom garantuje da je prevod na engleski ili sa engleskog veran izvorniku.

Sudski tumač za engleski

Sudski tumač za engleski

Overen prevod na engleski ili sa engleskog je najčešće potreban za diplome, svedočanstva, dokumentaciju za dobijanje vize, poslovnu dokumentaciju, tendersku dokumentaciju i razne druge dokumente.

Sudski tumač za engleski

Sudski tumač za engleski

Ukoliko Vam je potreban prevod sa engleskog ili na engleski sa overom sudskog tumača, naši sudski tumači za engleski jezik će Vaše dokumente prevesti stručno i u najkraćem mogućem roku.

Sudski tumač za nemački

Sudski tumač za nemački

Za prevod sa nemačkog ili prevod na nemački sa overom zadužen je sudski tumač za nemački jezik (sudski prevodilac za nemački). Naša ponuda obuhvata overen prevod na nemački ili sa nemačkog svih vrsta dokumenata.

Sudski tumač za nemački

Sudski tumač za nemački

Sudski prevodioci za nemački koji čine naš tim imaju bogato iskustvo i prevod sa overom na nemački ili sa nemačkog će uraditi brzo, stručno i po povoljnim cenama.

Sudski tumač za nemački

Sudski tumač za nemački

Ukoliko vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača uverenja o položenim ispitima, diplome, svedočanstava, izvoda iz matičnih knjiga, sertifikata, poslovnih dokumenata ili bilo kojeg drugog dokumenta, pozovite nas i uverite se u naš kvalitet.

Sudski tumač za francuski

Sudski tumač za francuski

Ako vam je potreban overen prevod na francuski ili sa francuskog za to će se pobrinuti sudski tumač za francuski jezik (sudski prevodilac za francuski). Prevod sa overom sudski prevodilac će uraditi kvalitetno, u kratkom roku i po pristupačnim cenama.

Sudski tumač za francuski

Sudski tumač za francuski

Poverite nam prevod na francuski vaših dokumenata i uverite se u kvalitet naših sudskih tumača za francuski koji svojom overom potvrđuju tačnost prevoda.

Sudski tumač za francuski

Sudski tumač za francuski

Naša ponuda obuhvata prevod sa overom sudskog tumača za francuski i prevod na francuski ili sa francuskog tekstova za koje nije potrebna overa.

Sudski tumač za italijanski

Sudski tumač za italijanski

Prevod sa overom na italijanski ili prevod sa overom sa italijanskog radi sudski tumač za italijanski jezik (sudski prevodilac za italijanski).

Sudski tumač za italijanski

Sudski tumač za italijanski

Sudski tumač za italijanski je ovlašćeni prevodilac koji osim što prevede dokument, svojom overom potvrđuje da prevod odgovara originalnom dokumentu.

Sudski tumač za italijanski

Sudski tumač za italijanski

Kod nas možete dobiti overen prevod na italijanski ili sa italijanskog po pristupačnim cenama i u kratkom roku a prevod će biti urađen stručno i kvalitetno.

Sudski tumač za slovenački

Sudski tumač za slovenački

Nudimo uslugu prevoda sa overom na slovenački i sa slovenačkog. Prevod sa overom vrši ovlašćeni sudski prevodilac za slovenački jezik (sudski tumač za slovenački jezik). Overen prevod podrazumeva da sudski prevodilac prevede dokument i svojom overom potvrdi da je prevod veran originalu.

Sudski tumač za slovenački

Sudski tumač za slovenački

Sa overom se prevode diplome, svedočanstva, uverenja o studiranju, uverenja o položenim ispitima, razne potvrde, izvodi iz matičnih knjiga, izvodi iz registra, ugovori, presude, izjave i ostali lični i poslovni dokumenti.

Sudski tumač za slovenački

Sudski tumač za slovenački

Naša ponuda obuhvata i prevod na slovenački ili sa slovenačkog i drugih tekstova (internet stranice, brošure, katalozi) za koje nije potrebna potvrda u vidu overe sudskog tumača (sudskog prevodioca).

Sudski tumač za rumunski

Sudski tumač za rumunski

Za prevod sa rumunskog na srpski ili sa srpskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača zadužen je sudski tumač za rumunski jezik (sudski prevodilac za rumunski).

Sudski tumač za rumunski

Sudski tumač za rumunski

Sudski tumač za rumunski će prevesti Vaše dokumente i svojom overom garantovati tačnost prevoda.

Sudski tumač za rumunski

Sudski tumač za rumunski

Ukoliko nam ukažete poverenje, uverićete se u kvalitet prevoda naših sudskih tumača za rumunski jezik.

Sudski tumač za hrvatski

Sudski tumač za hrvatski

Ovlašćeni sudski prevodilac za hrvatski jezik (sudski tumač za hrvatski) prevodi sa hrvatskog i na hrvatski jezik i overava svoj prevod.

Sudski tumač za hrvatski

Sudski tumač za hrvatski

Overom sudskog tumača se potvrđuje istovetnost prevoda sa originalnim dokumentom.

Sudski tumač za hrvatski

Sudski tumač za hrvatski

Ukoliko imate potrebu za prevodom na hrvatski ili sa hrvatskog sa overom sudskog tumača ili bez overe, naši sudski tumači će prevod uraditi profesionalno i u dogovorenom roku.

Sudski tumač za ruski

Sudski tumač za ruski

Prevod sa ruskog na srpski ili sa srpskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača radi sudski tumač za ruski jezik (sudski prevodilac za ruski).

Sudski tumač za ruski

Sudski tumač za ruski

Ako vam treba stručan i profesionalno urađen overen prevod na ruski ili sa ruskog, naši ovlašćeni sudski prevodioci za ruski će se pobrinuti da ga dobijete u najkraćem mogućem roku.

Sudski tumač za ruski

Sudski tumač za ruski

Jednaku pažnju posvećujemo i prevodu tekstova na ruski (sa ruskog) bez overe. Ovakve prevode vrše kvalifikovani prevodioci za ruski. Pozovite nas.

Sudski tumač za češki

Sudski tumač za češki

Ako imate dokumente potrebne za dobijanje vize, nastavak školovanja, zaposlenje ili poslovne dokumente za koje vam je potreban overen prevod na češki (prevod sa overom sudskog tumača) ili sa češkog, obratite nam se.

Sudski tumač za češki

Sudski tumač za češki

Ovlašćeni sudski prevodilac za češki (sudski tumač za češki) će prevesti vaše dokumente stručno i uz svu potrebnu pažnju.

Sudski tumač za češki

Sudski tumač za češki

Takođe, ukoliko vam je potreban prevod na češki ili sa češkog web stranice, prezentacije, kataloga, brošura ili bilo kojeg drugog teksta za koji vam nije potrebna overa sudskog tumača, na pravom ste mestu.

Sudski tumač za holandski

Sudski tumač za holandski

Ovlašćeni sudski prevodilac za holandski jezik (sudski tumač za holandski) prevodi sa holandskog i na holandski jezik i overava svoj prevod.

Sudski tumač za holandski

Sudski tumač za holandski

Overom sudskog tumača se potvrđuje istovetnost prevoda sa originalnim dokumentom.

Sudski tumač za holandski

Sudski tumač za holandski

Ukoliko imate potrebu za prevodom na holandski ili sa holandskog sa overom sudskog tumača ili bez overe, naši sudski tumači će prevod uraditi profesionalno i u dogovorenom roku.

Sudski tumač za grčki

Sudski tumač za grčki

Pružamo usluge prevoda sa overom sudskog tumača za grčki jezik. Sudski tumač (sudski prevodilac) za grčki za Vas može uraditi prevod različitih dokumenata sa grčkog na srpski ili sa srpskog na grčki jezik i overiti ga svojim pečatom čime potvrđuje da je prevod veran originalu.

Sudski tumač za grčki

Sudski tumač za grčki

Za nas su podjednako važni i prevodi za koje nije potrebna overa sudskog tumača pa im pristupamo sa istom pažnjom kao i za zvanične prevode.

Sudski tumač za grčki

Sudski tumač za grčki

Pozovite nas ili nam pišite a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku dati ponudu za overen prevod na grčki ili sa grčkog ili za prevod bez overe sudskog tumača.

Sudski tumač za poljski

Sudski tumač za poljski

U ponudi imamo i prevod svih vrsta dokumenata sa overom sudskog tumača za poljski jezik.

Sudski tumač za poljski

Sudski tumač za poljski

Vaše dokumente će prevesti ovlašćeni sudski tumač (sudski prevodilac) za poljski i overiti prevod svojim pečatom i potpisom.

Sudski tumač za poljski

Sudski tumač za poljski

Ako nam poverite prevod svojih dokumenata na poljski jezik, uverićete se u našu stručnost, profesionalnost i poštovanje dogovorenih rokova.

Sudski tumač za makedonski

Sudski tumač za makedonski

Pružamo usluge prevoda sa overom sudskog tumača za makedonski jezik. Sudski tumač (sudski prevodilac) za makedonski za Vas može uraditi prevod različitih dokumenata sa makedonskog na srpski ili sa srpskog na makedonski jezik i overiti ga svojim pečatom čime potvrđuje da je prevod veran originalu.

Sudski tumač za makedonski

Sudski tumač za makedonski

Za nas su podjednako važni i prevodi za koje nije potrebna overa sudskog tumača pa im pristupamo sa istom pažnjom kao i za zvanične prevode.

Sudski tumač za makedonski

Sudski tumač za makedonski

Pozovite nas ili nam pišite a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku dati ponudu za overen prevod na makedonski ili sa makedonskog ili za prevod bez overe sudskog tumača.

Naši klijenti

Šta kažu o nama

-->